Koleżanki i Koledzy,
serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie członków WKPM PTTK. Poświęcone będzie podsumowaniu działalności Koła w 2018 r., podziękowaniu najaktywniejszym członkom Koła za ich działalność, zapowiedziom działań w nowym roku 2019.
Spotkanie będzie też okazją do uroczystego wręczenia naszych blach przewodnickich nowym przewodnikom.
A wszystko to w atmosferze przedmikołajkowej i przedświątecznej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w ZG PTTK przy ul. Senatorskiej 11.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd WKPM PTTK