Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK

Al. Jerozolimskie 51/16
00-697 Warszawa
tel. 22 629-28-40

E-mail: wkpm@wp.pl

Numer konta WKPM PTTK (Bank Pekao S.A.):

Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK,
Al. Jerozolimskie 51/16
46 1240 6218 1111 0000 4610 7295