Zarząd Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK (2019-2023)

Dorota Wójcik – prezes 
Grzegorz Karaś – wiceprezes
Elżbieta Finzi – sekretarz
Izabela Mikołajewska – skarbnik
Magdalena Miazek – członek Zarządu
Zygmunt Pazio – członek Zarządu
Teresa Żydak – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK
Iwona Kulesza – prezes
Elżbieta Kunowska – wiceprezes
Barbara Sikorska – sekretarz

Członkowie Zarządu kadencji 2015-2019

Joanna Lipińska – prezes, skarbnik
Jan Gaudasiński – wiceprezes d/s szkoleniowych
Włodzimierz Dembiński
Grzegorz Karaś
Zygmunt Pazio
Teresa Żydak

Komisja Rewizyjna:
Teresa Zioło-Skałecka – prezes
Małgorzata Hoffman – wiceprezes
Elżbieta Kunowska – sekretarz