• Zaczęło się od Adama Jarzębskiego, autora pierwszego przewodnika po Warszawie. Ten światły dworzanin Wazów dostrzegł nieprzeciętne piękno miasta, a jego pasja udzieliła się następnym pokoleniom.

    Dzisiaj Warszawa ma ponad 100 przewodników zrzeszonych w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich PTTK. Siedziba Koła mieści się w Alejach Jerozolimskich 51. Nasi przewodnicy to profesjonaliści władający językami obcymi, specjalizujący się między innymi w historii pałaców i rezydencji, powstań narodowych, cmentarzy wszystkich wyznań, kościołów, parków, judaiców.
    W ramach spotkań organizowane są szkolenia z ciekawymi ludźmi, znawcami Warszawy. Odbywają się one w Pałacu Małachowskich przy ulicy Senatorskiej 11, siedzibie Zarządu Głównego PTTK. O terminach informujemy pocztą mailową, na portalu społecznościowym facebook oraz  podajemy w Gościńcu Przewodnickim wydawanym przez Zarząd Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK . Nasze szkolenia to nie tylko spotkania ale również wspólne wyjścia na wystawy organizowane w naszym mieście.
    W Gościńcu Przewodnickim, biuletynie Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, są również zamieszczane aktualności dotyczące życia przewodnickiego w stolicy i Polsce, zaproszenia do udziału w rajdach przewodnickich i innych tego rodzaju imprezach.